Spela spel Se på film

Lekregler

Båtarna 1

Lekregler:

  • Medföljande vuxen har alltid fullt ansvar för sina barn på Kaatach.
  • För att undvika att barnen krockar och gör sig illa så önskar vi att de inte klättrar uppåt i rutschkanorna och inte heller på rutschkanorna.

  • För att barnen ska lära sig säkerhet kring tåget och tågrälsen så är det önskvärt att varken barn eller vuxna kliver på tågrälsen och att barnen inte vistas på tågperrongen utan Kaatachs personal.

  • För våra trampoliner finns särskilda säkerhetsregler angivna vid entrén till dessa, målsman ansvarar för att barnet följer dessa.

  • Elbilarna är populära och många barn vill köra så vänligen hjälp dem med att turas om, så att alla får åka. Barnen har alltid förtur även om vuxna kan åka (max 100kg). 
  • Ingen egen mat eller dryck får medtagas in på Kaatach. 
  • För alla barns trivsel och säkerhet så ber vi att alla former av förtäring sker i cafét.
  • Barn under 12 år måste alltid ha vuxet sällskap med sig på Kaatach. 
  • Barn mellan 12 och 16 år får leka utomhus på Kaatach med skriftligt tillstånd från målsman måndagar till och med torsdagar, ej lov eller helger. Skriv ut tillståndet här.
Upp